Parafia pw. MB Królowej Polski i św. Maternusa

w Stroniu Śląskim

  Sakrament Małżeństwa

  Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:

  – zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
  – przedłożyć następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty
  2. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”)
  3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
  4. świadectwo bierzmowania
  5. ostatnie świadectwo nauki religii
  6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim

Copyright(c) MABU MEDIA Mariusz Burszta, Marek Stocki.