Duszpasterze

Ks. Grzegorz Góra – Proboszcz
Ust. 27. sierpnia 2018 r.
tel./fax (74) 814-14-61.
e-mail:

Ks. Tomasz MICHALSKI – Wikariusz
Ust. 25. czerwca 2018 r.Dodaj komentarz