Modlitwy do św. Maternusa

LITANIA DO ŚW. MATERNUSA
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się nad nami.
Święty Maternusie, – módl się nad nami.
Święty Maternusie, żarliwy w służbie Bożej, – módl się nad nami.
Święty Maternusie, wierny wyznawco Chrystusa, –
Święty Maternusie, mężny głosicielu Ewangelii, –
Święty Maternusie, niestrudzony założycielu wspólnot Kościoła, –
Święty Maternusie, sprawiedliwy sędzio, –
Święty Maternusie, roztropny rozjemco w sporach, –
Święty Maternusie, orędowniku w chorobie, –
Święty Maternusie, podporo umierających, –
Święty Maternusie, pomocniku w potrzebach braku wody, –
Święty Maternusie, wspomożycielu bujnego wzrostu winorośli, –
Święty Maternusie, patronie naszej świątyni, –
Święty Maternusie, opiekunie naszej wspólnoty parafialnej, –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami święty Maternusie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Maternusa, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie, + spraw za jego wstawiennictwem * abyśmy trwając w wierzei miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana.

lub

Módlmy się: Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Maternusa, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał * i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana

.Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu. Tyś namaścił świętego Maternusa przez dar swego Ducha, aby odważnie wystąpił do boju walcząc o prawdę, a lud swój święty karmił Twoją nauką. Ten święty nasz patron był przewodnikiem i wzorem dla wiernych, światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich, Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich, tak jak Apostoł Piotr – którego był uczniem. Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi świętych pasterzy i dajesz im chwałę, pomóż nam dążyć za jego przykładem Drogą Zbawienia. Tobie, o Zbawco i Królu Wszechmocny, razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym cześć, uwielbienie i chwała niech będzie teraz i zawsze. Amen.Dodaj komentarz