Patroni Parafii

Matka Boża Królowa Polski

Dekretem Jego Eminencji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, z dnia 04.04.1969 r. kościół parafialny w Stroniu Śl. przyjmuje imię nowego patrona: Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski zamiast dotychczasowego patrona – św. Maternusa.
W ołtarzu głównym wkomponowano figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Z czasem zaś obraz św. Maternusa przeniesiono do tylnej części kościoła, gdzie znajduje się po dzień dzisiejszy. Po raz ostatni, według zapisów parafialnych kronik, odpust św. Maternusa w kościele parafialnym w Stroniu Śl. miał miejsce 14.09.1986 r. Jak przekazują wierni próbowano kilkakrotnie wskrzeszać obchody wspomnienia tego patrona ale w skromny sposób i bez zachowanej… czytaj dalej.

__________________________________________________________________________

św. Maternus z Kolonii

Nadawanie imion patronalnych kościołom jest znane już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Święty Maternus już w 1560 roku był patronem kościoła, choć trudno określić, kiedy świątyni w Stroniu nadano patrocinium św. Maternusa. Imię Maternus jest pochodzenia łacińskiego, którego podstawę stanowi pospolity przymiotnik  maternusmaterna, maternumco oznacza matczyny,  macierzysty. Odpowiednikami obcojęzycznymi dla tego imienia są: Maternus (w języku łacińskim i angielskim),  Maternus lub Matern (w języku niemieckim), Materne (w języku francuskim) i Materno (w języku włoskim)
czytaj dalej.


Dodaj komentarz