Proboszczowie

1296 r. – dokument z tego roku wspomina o proboszczu Michale.

1550 r. – ks. Michał Sattler.

1558 r. – ks. Krzysztof Nachwiz.

1590 r. – ks. Michał Bock z Brzegu nad Odrą, poprzednio diakon parafii kłodzkiej.

Koniec 1600 r. zastąpiono luterskiego kaznodzieję przez byłego augustianina, który miał do czynienia z większością luterską.

1602 r. – na zlecenie hrabiego z Zagórza sprowadzono jezuitę, któremu od 1.01.1603 powierzono urząd strażnika – plebana.

1603 r. – proboszcz świecki nieznanego nazwiska.

???? r. – ks. Andrzej Schwarz z Czech.

???? r. – ks. Dionizy Kulig, który przybył z Nowego Waliszowa.

1653 r. – ks. Jan Karol Kamieniarz ze Śląska.

1673 r. – ks. Jan Krzysztof Moszner.

1676-1698 r. – ks. Krzysztof Bleicher.

1698-1706 r. – ks. Fryderyk Maksymilian Miller.

1706-1714 r. – ks. Franciszek Krause.

???? r. – ks. Józef Antoni Pfitzner z Konradowa.

do 1736 r. – ks. Dawid Aleksander Schmid.

1736-1737 r. – ks. Jan Melchior Moser.

1737-1741 r. – ks. Benedykt Ulriczi.

do 1756 r. – ks. Henryk Józef Wolf z Idzikowa.

do 1764 r. – ks. Antoni Wiedlich z Nowego Gierałtowa.

1764-1765 r. – ks. Melchior Materna ze St. Wielisławia, poprzednio wikary ze Starego Waliszowa.

od 1765 r. – altarysta – pustelnik przy kaplicy św. Onufrego fundacji hrabiego Althana.

do 1790 r. – ks. Jan Karol Adami z Żagańskiego.

do 1819 r. – ks. Franciszek Langer z Kątów Bystrzyckich.

do 1843 r. – ks. Piotr Lux, były wikariusz ze Strachocina.

1841 r. – ks. Reinelt.

1844–1860 r. – ks. Neibaeh.

1860 r. – ks. Reischen z Lądka Zdroju.

do 1893 r. – ks. Stehr z Długopola.

1893-1915 r. – Adolf Exner.

do 1945 r. – Józef Riedel.

04.1946-10.1952 r. – ks. Andrzej Kolbusz – pierwszy polski proboszcz w Stroniu po II wojnie światowej.

10.1952-07.1954 r. – ks. Bronisław Kaczanowski.

07.1954-08.1956 r. – ks. mgr Stanisław Kotowski.

08.1956-08.1957 r. – ks. Jan Ziomek – wyświęcony już w naszym Seminarium Wrocławskim.

Podczas choroby ks. Jana Ziomka do pomocy przyjeżdżają ks. mgr Tadeusz Rybak – obecnie bp senior Diecezji Legnickiej oraz ks. Józef Pazdur – ówczesny Ojciec duchowny seminarium a obecnie bp senior Archidiecezji Wrocławskiej. Po śmierci Ks. Ziomka do pomocy wikaremu przyjeżdża ks. Jan Wiczkowski.

03-08.1958 r. – ks. Franciszek Rozwód.

08.1958-08.1961 r. – ks. Antoni Misiukiewicz.

08.1961-09.1965 r. – ks. Władysław Wolny.

09.1965-06.1967 r. – ks. Kazimierz Antoniewicz.

06.1967-07.1968 r. – ks. Bonawentura Boryczka.

07.1968-24.06.1970 r. – ks. Mieczysław Ruciński.

W czasie choroby ks. Mieczysława Rucińskiego pomagają OO. Franciszkanie a następnie ks. Roman Zoń.

01.07.1970-26.04.1985 r. – ks. Bronisław Szymula.

12.06-13.08.1985 r. – ks. Eugeniusz Trojnar.

13.08.1985-19.06.1992  r. – ks. Antoni Kopacz.

19.06.1992-23.06.1995 r. – ks. Adam Prażak.

23.06.1995-1997- r. ks. Andrzej Kuźmicki.

od 1997 r. – ks. Ryszard Szul.Dodaj komentarz