Parafia pw. MB Królowej Polski i św. Maternusa

w Stroniu Śląskim

  Sakrament Chrztu Świętego

  Sakrament chrztu jest udzielany w każdym czasie po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej

  1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
  2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
  3. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:

  a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
  b) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

  4. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

  a) ukończone 16 lat (dla ważnej przyczyny z tego wymagania można zwolnić)
  b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
  c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

  5. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

  Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Copyright(c) MABU MEDIA Mariusz Burszta, Marek Stocki.